Kalite Politikamız

İşletmemizin faaliyet gösterdiği tüm alanlarla ilgili olan yasal ve özel düzenlemelerin, öncelikli olarak ISO 9001:2008 standart yönetmelik ve uygulamaları olmak üzere, ilgili tüm standartların işletme bünyesinde uygulanabilirliğini sağlamak. Bu uygulamaların, idari personel başta olmak üzere tüm çalışanlar tarafından bir yaşam tarzı olacak şekilde benimsetilmesini sağlamak ve bu doğrultuda gerekli eğitimi, üretim ve işleyişin her aşamasında vermek.

Üretimin her aşamasında kalite ilkelerine uyarak, önce insan sağlığı, güvenliği göz önüne alınarak, minimum hata ve maksimum kalite de ürün imal edebilmek, maksimum müşteri memnuniyetini yakalamak ve yakalayabilmek için gerekli anket çalışmalarını yapmak. sıfır hata, % 100 kalite anlayışını üretimin her aşamasına benimsetmek

ISO 9001:2008 standardının etkinliğini en üst seviyede tutmak ve yaşatmak. işletmenin kalite yönetim sistemi ile oluşan tüm yapılanmamızda en önemli unsur olağan sinerjimizdir. bu sinerjinin getirmiş olduğu şeffaflık ve takım arkadaşlığı ile çoğulcu katılım insan kaynakları açısından en önemli ve vazgeçilemez unsurdur.

İştigal alanımız çerçevesinde gerek üretim sahalarımızda gerekse ofis ortamında teknolojinin vermiş olduğu kolaylıklar çerçevesinde iş ve zaman kaybına yol açmadan, kişi performansını arttıracak, dolayısı ile verimlilik sağlayacak tüm projeleri değerlendirir ve uygulamak üzere planlarız.

İşletmemizde kurmuş olduğumuz ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Doğruluk, dürüstlük, kaliteli üretim ve kaliteli insan, teknoloji, iletişim ve disiplin, ilerici temel ilkelerini işletme bünyesine yerleştirmek ve korumak konusunda mücadeleci olmak, yönetimde açık sistemi benimsemek, müşteri memnuniyetini temel hedef olarak görmek ve gerçekleştirmek, çalışanlarımıza iş güvenliği bilincini yerleştirmek, tedarikçiler ile güvene dayalı işbirliği içinde olmak, ait olduğumuz topluma mümkün olan her fırsatta yardımda bulunmak işletmemizin kalite politikasıdır.